Dražby dobrovolné
Dražby nedobrovolné
Rodinné domy
Chaty, chalupy
Byty
Komerční objekty
Pozemky
Ostatní

 
 
 Typ:
Okres:
Cena do:


Počet návstěv : 1591456

 

 
Profil společnosti
 

 

Naše společnost se sídlem a kanceláří v Litoměřicích (náš akční rádius pokrývá území celé České republiky) se zabývá prováděním veřejných dražeb, realitní a obchodní činností, obchodováním s pohledávkami, zajištěnými nemovitostmi. Z působení na trhu s nemovitostmi a v oblasti obchodu a financování mají naši pracovníci rozsáhlé zkušenosti z působení v realitních a dražebních společnostech.

Společnost KP – real CZ s.r.o. je držitelem dražební licence, která ji opravňuje k pořádání veřejných dražeb podle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb. a na činnosti při výkonu veřejných dražeb je pojištěna u Generali Pojišťovny a.s. Pracovníci naší kanceláře mají zkušenosti z provedení několika desítek dobrovolných i nedobrovolných dražeb různých typů nemovitostí, včetně velmi špatně prodejných (reference na vyžádání).

Naši pracovníci, jak kmenoví, tak externí, prošli odbornou přípravou – specializovanými kurzy v oblasti veřejných dražeb, pořádanými Českou asociací dražebníků, jíž jsme členem. Kurzy byly zaměřeny na výklad a způsob uplatnění zákona č. 26/2000Sb. a souvisejících zákonných ustanovení. Vzhledem k dobré odborné přípravě, kterou dále prohlubujeme, a spolupráci s odborníky v oboru při právní a konzultační činnosti (spoluautor zákona o veřejných dražbách Mgr. Mikšovský, advokátní kanceláře, Česká asociace dražebníků) jsme schopni rychle reagovat na aktuální vývoj obchodních případů, vč. jejich objemu.

Dokážeme rovněž aktivně působit ve složitých případech, kdy s uživateli dražených nemovitostí (dlužníci, vlastníci, nájemci, zástavci, oprávnění z věcných břemen apod.) nelze pro jejich nezájem komunikovat a může být tedy průběh dražby od zveřejnění úmyslu dražit, až po předání vydražených věcí novému vlastníkovi velmi komplikovaný a problematický. V této souvislosti nabízíme perfektní zajištění výkonu veřejných dražeb po právní i praktické stránce, se specifickými službami nad rámec povinností dražebníka, zajišťujícími realizaci dražby (doručování ”Upozornění o zamýšlené dražbě”, právní pomoc vydražitelům při zajištění užívacích práv vydražených nemovitostí, apod.) a motivujícími potencionální kupce k účasti na dražbě. Zmíněné úkony, některé nad rámec povinností dražebníka, se ve většině případů vztahují k nedobrovolným dražbám, nicméně i při provádění dražeb dobrovolných lze tyto zkušenosti v případě potřeby využít a jsou standardně součástí naší nabídky.

V rámci přípravy přistupujeme individuálně ke každé dražbě z hlediska stavu, umístění, možností využití a dalších atributů dražených nemovitostí s využitím dobré znalosti trhu s nemovitostmi. Po dohodě s navrhovatelem realizujeme inzerci především v inzertních rubrikách a médiích (celoplošných i regionálních), jak tiskových, tak elektronických (vlastní webové stránky, realitní servery), případně vyvěšením cedulí, či plakátů na předmětech dražby. Rovněž nabízíme dražené nemovitosti zájemcům z řad vlastních klientů, i klientům spolupracujících realitních kanceláří a obchodním partnerům. Dodržení všech zákonných postupů je samozřejmostí.
 

 

KP - real CZ s.r.o., Tel : 773 905 865, e-mail : info@kp-real.cz

 

© 2013 KP-Real CZ s.r.o.