Dražby dobrovolné
Dražby nedobrovolné
Rodinné domy
Chaty, chalupy
Byty
Komerční objekty
Pozemky
Ostatní

 
 
 Typ:
Okres:
Cena do:


Počet návstěv : 1330649

 

 
K 145/2010-D - Podnikatelský areál výrobních a skladovacích budov v Liberci-Růžodole

Cena: 2.900.000,- Kč VYDRAŽENO
 
Tržní odhad 2.900.000,- Kč

Popis předmětu dražby: Jedná se o areál výrobních a skladovacích budov v Liberci-Růžodole, postavený na stavebním pozemku o celkové výměře 1260 m2 v blízkosti (cca 400 m) nájezdu na hlavní čtyřproudou průjezdovou komunikaci Libercem a cca 700 m od centra města. Přístup a příjezd k nemovitosti je zajištěn z veřejné zpevněné komunikace z Žitavské ulice. Hlavní budova byla postavena cca před 70 lety a v roce 1983 byly přistavěny provizorní dílny a sklady. Předmětem dražby jsou: Průmyslový objekt - zděná provozní budova obsahující výrobní prostory, kanceláře, sklady, šatny, WC a umývárnu. Objekt je podsklepený, dvoupodlažní se sedlovou střechou, má obdélníkový půdorysný tvar a je založen na betonových pasech. Svislé konstrukce jsou zděné z cihel, stropy betonové a dřevěné rovné, krytina střechy z asfaltové lepenky, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky vápenné, vnější stříkaný břizolit, podlahy betonové, dlažba a textilní, keramické obklady stěn v sociálním zařízení. Okna plastová, dveře plné hladké. Vytápění je ústřední s kotlem na elektřinu, zásobování TUV je zajištěno el.bojlerem. Elektroinstalace 230/400 V. Jedná se o stavbu ve zhoršeném stavebně technickém stavu se zanedbanou údržbou. Stropy jsou podepřené před prolomením, do objektu zatéká poškozenou střechou, zdivo a omítky v podsklepení jsou vlhké, chybí částečně vnější omítka. Dílny a sklady Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu dílen a skladů půdorysného tvaru U. Objekt je založen na základových pasech, nosné konstrukce jsou zděné, stropy z dřevovláknitých desek, střecha pultová s krytinou z sfaltové lepenky. Vnitřní omítky vápenné, vnější stříkaný břizolit, podlahy betonové, okna ocelová jednoduchá, dveře plné hladké, vrata plechová. Vytápění je ústřední s kotlem na elektřinu, elektroinstalace 230/400 V. Jedná se o stavbu ve zhoršeném stavebně technickém stavu s podprůměrnou údržbou. Nosné zdivo je popraskané, do objektu zatéká poškozenou střechou, chybí klempířské konstrukce. Pozemky Jedná se o stavební pozemky a pozemek ve funkčním celku, lichoběžníkového půdorysného tvaru, suchý, mírně svažitý. Na pozemku je možnost parkování automobilů pod uzavřením. Příslušenstvím nemovitostí jsou přípojky vody, elektřiny, kanalizace a venkovní úpravy. Nemovitosti jsou pronajaty dle nájemních smluv dvěma nájemcům smlouvami o pronájmu na dobu neurčitou za celkové měsíční nájemné ve výši 30.000,- Kč/měsíc (tj. 360.000,- Kč ročně) + náklady na energie. DNE 24.11.2010 BYL VYDÁN DODATEK Č.1 K DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE V TOMTO ZNĚNÍ:DODATEK Č. 1 K DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE pro dobrovolnou dražbu č. j: K 145/2010-D K bodu 3 dražební vyhlášky v odst. „Popis předmětu dražby“ je chybně uveden údaj o nájemném za předmět dražby. Správný údaj dle Smluv o pronájmu nebytového prostoru je 10.000,- Kč/měsíc + zálohy na energie ve výši 3.000,- Kč/měsíc. Poslední věta tohoto odstavce bude tedy znít: Nemovitosti jsou pronajaty dle smluv o pronájmu nebytových prostor dvěma nájemcům na dobu neurčitou za celkové měsíční nájemné ve výši 20.000,- Kč/měsíc (tj. 240.000,- Kč/rok) + zálohy na energie ve výši 6.000,- Kč/měsíc. Každý z nájemců se na celkovém nájemném a zálohách na energie podílí z ½. Dále se k bodu 3 dražební vyhlášky v odst. „Práva a závazky, váznoucí na předmětu dražby a s ním spojená“ doplňují údaje: - pronájem ve prospěch nájemce FAACCZ s.r.o., IČ: 28228863 na základě Smlouvy o pronájmu nebytových prostor ze dne 30.9.2008 - pronájem ve prospěch nájemce Výtahy Wojtaszak s.r.o., IČ: 28892526 na základě Smlouvy o pronájmu nebytového prostoru ze dne 14.5.2009

 

 

        

        

        

        

        

        

    
 
 
 

 


 

 

KP - real CZ s.r.o., Tel : 773 905 865, e-mail : info@kp-real.cz

 

© 2013 KP-Real CZ s.r.o.